معرفي معاون و مدير درمان
                                                                            


نام و نام خانوادگی: دكتر مسعود رضايي
سمت: معاون درمان                             
مدرک تحصیلی: دكتري تخصصي
رشته تحصیلی: كودكان
رزومه
پست الکترونیک: m.rezaei@qums.ac.ir
شماره تماس داخلی و مستقیم: 33664302-028
آدرس: قزوين- بلوار آزادگان- ابتداي خيابان شهيد دكتر مفتح، ساختمان شماره 2 ستاد- معاونت درمان
زمان ملاقات: سه شنبه ها
لینک فرم الکترونیکی درخواست وقت ملاقات

نام و نام خانوادگی: دكتر عبداله كشاورز
سمت: مدير درمان                             
مدرک تحصیلی: دكتري تخصصي
رشته تحصیلی: طب سنتي
لينك رزومه
پست الکترونیک: a.keshavarz@qums.ac.ir
شماره تماس داخلی و مستقیم: 33664302-028
آدرس: قزوين- بلوار آزادگان- ابتداي خيابان شهيد دكتر مفتح، ساختمان شماره 2 ستاد- معاونت درمان
زمان ملاقات: سه شنبه ها
لینک فرم الکترونیکی درخواست وقت ملاقات