محتوای صفحه داخلی


خدمات و وظایف اداره تجهیزات پزشکی

 • مدیریت خرید تجهیزات پزشکی
 •  کارشناسی اقتصادی تجهیزات پزشکی
 •  مدیریت انبار طبی و اسقاط تجهیزات پزشکی
 •  ارتباط با اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
 •  تجهیز مراکز آموزشی درمانی و بخشهای جدیدالتاسیس
 •  ارزشیابی تجهیزات پزشکی مراکز درمانی خصوصی و دولتی به همراه گروه ارزشیابی
 •  برگزاری دوره های آموزشی نگهداری و کاربری صحیح تجهیزات پزشکی
 •   مستند سازی و نگهداری آمار و اطلاعات تجهیزات پزشکی
 •  نظارت بر نگهداری  پیشگیرانه و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی
 •  بازدیدهای دوره ای از تجهیزات پزشکی مراکز درمانی تابعه
 •  نظارت بر دوره های کارورزی دانشجویان مهندسی پزشکی دراستان
 •   نظارت بر  اجرای صحیح ضوابط تهیه و عرضه تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی و دولتی و خصوصی و واحدهای صنفی
 •   نظارت بر اجرای طرح ثبت تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی خصوصی ودولتی  

بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 11010
تعداد بازديد کنندگان سايت: 53340019 تعداد بازديد زيرپورتال: 1990885 اين زيرپورتال امروز: 781 سایت در امروز: 20567 اين صفحه امروز: 5