ملاقات عمومی

روز و ساعت ملاقات عمومی با معاون و مدیر درمان دانشگاه

ملاقات عمومی با جناب آقای دکتر کاظمی فر معاون درمان دانشگاه و جناب آقای دکتر کشاورز مدیر درمان دانشگاه روزهای  سه شنبه هر هفته  میباشد.

لذا جهت هماهنگی و تعیین وقت با دفتر معاونت درمان به شماره 33664302 تماس حاصل فرمایید.

 

ضمناً روز و ساعت کاری کلیه واحدها و زمان مراجعه ارباب رجوع  روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 صبح الی 14:15 و روزهای پنجشنبه 8 الی 13:15 می باشد.