معرفي مسئول
       
     
نام و نام خانوادگی: نازيلا قاسمي كياني
سمت: رئیس دفتر و رئیس اداره امور عمومی       
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی پزشکی
لينك رزومه
پست الکترونیک: n.ghasemi@qums.ac.ir
شماره تماس داخلی و مستقیم: 33673214-028 داخلي 238
آدرس: قزوين- بلوار آزادگان- ابتداي خيابان شهيد دكتر مفتح، ساختمان شماره 2 ستاد- طبقه اول- اتاق شماره 3