اخبار اسلایدی
  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=22456659-7591-4d45-8e2c-8b854257fc18

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=1be2ff02-a8d7-405b-86ff-26b61279f8a3

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=dd29c610-4f77-45be-be90-2573ec971875

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=05768ec6-9b52-4f6c-b5bd-19a90120e06a

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=f18e3018-29c5-4545-8be0-1e36534cf48c

بيشتر
اطلاعيه ها

دومین سمینار کشوری کودک بدحال توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران با همکاری اداره سلامت کودکان در تاریخ 11-9 مهر 1392 برگزار خواهد شد.