ثبت نام نیروهای تخصصی متعهد خدمت

لطفا فرم زیر را به دقت تکمیل نمایید.
* نام و نام خانوادگی
* جنسیت
* رشته تخصصی
* دانشگاه محل تحصیل
* سال فارغ التحصیلی
* نوع تعهدات تخصصی
در صورت تعهدات خاص، نوع سهمیه مورد استفاده
در صورت تعهدات خاص،‌دانشگاه مورد تعهد
* مدت تعهدات قانونی (برحسب طول مدت تحصیل )
* وضعیت بورد تخصصی
نمره بورد کتبی
* پروانه دائم پزشکی
* وضعیت انجام طرح پزشکی عمومی
در صورت معافیت از طرح پزشکی عمومی، نوع معافیت:
وضعیت انجام خدمت نظام وظیفه
وضعیت ایثارگری
* استان و شهر محل سکونت
* شماره تماس (ذکر حداقل دو مورد الزامی است)
* وضعیت تاهل
شغل همسر
تعیین اولویت های مورد نظر ( نام شهر و بیمارستان الزامی می باشد)
1-
2-
3-
4-
5-
6-
 
امتیاز دهی