اخبار اسلايدي
بارقه های امید برای احیای تنها بیمارستان تخصصی شهر الوند

1398/9/17 يكشنبه

با بازدید دکتر جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از بیمارستان رحیمیان شهر الوند، بارقه هایی از امید برای احیای مجدد این بیمارستان ایجاد شد.

دکتر امیر محمد کاظمی فر معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین در همین خصوص توضیح داد: در روز شنبه 14 آبان ماه 1398 معاون درمان وزارت بهداشت، بیمارستان خیریه رحیمیان را از نزدیک بازدید و فضا و امکانات آن را مورد ارزیابی قرار داد.

دکتر کاظمی فر در ادامه گفت: به دنبال مشکلاتی که برای ادامه فعالیت این بیمارستان به وجود آمد و تعطیلی آن، تلاشهای بسیاری برای احیای مجدد آن صورت میگیرد، که در این بازدید نیز ظرفیت این بیمارستان ارزیابی شد تا پس از جمع بندی نتایج در وزارت متبوع، برنامه ریزی جهت واگذاری این بیمارستان به دانشگاه علوم پزشکی قزوین صورت پذیرد.

گفتنی است چندی پیش نیزدر سفر وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی این بیمارستان بازدید شد و در برنامه های آتی وزارت بهداشت است که بیمارستان از سوی دولت حمایت و به بهره برداری مجدد برسد.

 
امتیاز دهی