اخبار اسلايدي
مراجعین اورژانس مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا از خدمات این بخش رضایت دارند

1398/9/11 دوشنبه

در بازدیدی که معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بصورت سرزده از اورژانس مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا به عمل آورد وضعیت خدمت رسانی و رضایتمندی مراجعین بررسی شد که بازخوردی مطلوب داشت.

دکتر محمدرضا مدبر رییس اداره نظارت و اعتباربخشی امور درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین که در این بازدید همراه معاون درمان بودند در همین خصوص گفت: با توجه به شیوع بیماری آنفلوآنزا و افزایش بار مراجعین به اورژانس بیمارستانها، بازدید سرزده ای در شبانگاه جمعه هشتم آذر ماه 1398، به منظور ارزیابی نحوه ارائه خدمات، حضور فعال پزشکان و پرستاران این بخش انجام شد و در مصاحبه ای که با چند بیمار نیز صورت گرفت نارضایتی خاصی مشاهده نشد.

دکتر مدبر در ادامه افزود: در همان شب بازدید دیگری نیز از ساختمان پزشکان دکتر غریب و درمانگاه شبانه روزی المهدی انجام شد تا ارائه خدمات این مراکز نیز بررسی شود.

گفتنی است در این بازدید دکتر ابراهیمی و ناهید ملک نیازی کارشناسان اداره نظارت و اعتباربخشی امور درمان نیز حضور داشتند و به بررسی پرونده بیماران و نحوه ارائه خدمت به ایشان پرداختند.

 
امتیاز دهی