اخبار اسلايدي
اهدای خون معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین

1398/9/20 چهارشنبه

دکتر امیرمحمد کاظمی فر معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، در صبح روز چهارشنبه 20 آذرماه 98 برای اهدا خون در سازمان انتقال خون استان قزوین حاضر شد.

در حین اهدای خون معاون درمان، دکتر اکبری مدیرکل سازمان انتقال خون قزوین نیز حضور پیدا کرد و از این اقدام معاون درمان دانشگاه برای این امر انساندوستانه و خداپسندانه ابراز خرسندی نمود.

گفتنی است حسینی مدیر امور آزمایشگاههای دانشگاه نیز معاون درمان را همراهی کرد و دوتن از کارکنان معاونت درمان دانشگاه (امیر میرزایی و بهنام قدمی) نیز به همراه معاون درمان خون اهدا کردند.
 
امتیاز دهی