تازه های علمی
اولین و تنها مرکز رادیوتراپی استان در حال آماده سازیهای نهایی برای بهره برداری است

1399/5/15 چهارشنبه

در مرکز رادیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی قزوین به عنوان اولین و تنها مرکز رادیوتراپی استان اقدامات دوزی متری تحت نظارت سازمان انرژی اتمی در حال انجام است و در صورت تایید این سازمان، این بخش آماده پذیرش بیماران خواهد بود.

دکتر امیرمحمد کاظمی فر معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین با اعلام این موضوع گفت: در سال گذشته دستگاه شتابدهنده مورد نیاز مرکز رادیوتراپی استان به ارزش صد و هفتاد میلیارد ریال تهیه شد، اما با شیوع بیماری کرونا راه اندازی این دستگاه به تعویق افتاد.

معاون درمان در ادامه افزود در حال حاضر الزامات و تاسیسات مورد نیاز نصب و راه اندازی دستگاه نیز به ارزش 50 میلیارد ریال تامین و تحت نظارت سازمان انرژی اتمی کشور دوزی متری می شود.

دکتر کاظمی فر همچنین از آماده سازی همراه سرای بیماران در مرکز رادیوتراپی استان که در محوطه بیمارستان ولایت واقع شده است، خبر داد و گفت برای همراهان بیماران بستری در این مرکز امکان اسکان موقت نیز مهیا شده است.

گفتنی است اقدامات دوزی متری جهت اطمینان از عدم نشت تشعشعات درمانگر است، تا محوطه اطراف این بخش عاری از تشعشعات مضر و آماده برای پذیرش بیماران سرطانی نیازمند این نوع از درمان باشد.

 
امتیاز دهی