تازه های علمی
گام نخست اولین عمل IVF در مرکز درمان ناباروری بیمارستان ولایت انجام شد

1399/6/3 دوشنبه

همزمان با روز پزشک گام نخست عمل IVF روی یک مادر 29 ساله، برای اولین بار در مرکز درمان ناباروری مرکز آموزشی درمانی ولایت انجام شد.

دکتر زهرا رجبی مدیرامور بیماریهای معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین در همین خصوص توضیح داد: در روز شنبه مصادف با روز پزشک، مادری که دارای نازایی ثانویه بوده در مرکز درمان ناباروری مرکز ولایت تحت جراحی پیشرفته برداشت فولیکولهای تخمک قرار گرفت.

به گفته دکتر رجبی در این اقدام سلولهای جنسی پدر و مادر در محیط آزمایشگاهی لقاح مصنوعی داده شدند و در صورت رشد مطلوب جنینها، در اقدام بعدی انتقال جنین ها به بدن مادر، طی عمل IVF صورت خواهد گرفت.

مدیر امور بیماریها وجود این مرکز دولتی را به عنوان نقطه قوتی در حوزه درمان ناباروری استان برشمرد و تاکید کرد: با حضور پزشکان فوق تخصص نازایی متخصصین جنین شناسی، متحصصین بیهوشی، ژنتیک، کادر مامایی و بیهوشی و همچنین امکانات و تجهیزات پیشرفته موجود، خدمت مهمی در زمینه درمان ناباروری به مردم استان ارائه خواهد شد.
 
امتیاز دهی