تازه های علمی
افزایش تعداد تختهای دیالیز در استان قزوین در برنامه های حوزه درمان قرار دارد

1399/4/31 سه‌شنبه

دانشگاه علوم پزشکی قزوین از طریق راه ‏اندازی بخش‏های جدید مانند مرکز دیالیز کلینیک محمدزاده و بخش دیالیز بیمارستان شفای تاکستان و همچنین توسعه ظرفیت‏های موجود در بیمارستان ولایت و بخش دیالیز الوند، رفع کمبود تخت دیالیز در استان را در دستورکار دارد.

 دکتر عبداله کشاورز مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین پس از بیان این مطلب توضیح داد: استان قزوین در حال حاضر دارای حدود 500 بیمار دیالیزی با 94 تخت دیالیز فعال می‏باشد که با در نظر گرفتن نرخ رشد سالانه بیماران تا پایان سال 99 به تعداد 31 تخت جدید نیاز می‏باشد.

به گفته مدیر درمان دانشگاه شاخص اصلی بررسی وضعیت خدمت رسانی به بیماران دیالیزی، شاخص تعداد بیمار نسبت به تخت است. که در حال حاضر این شاخص در استان قزوین 3/5 بیمار به ازای هر تخت می باشد که در مقایسه با میانگین کشوری (یعنی 2/4 بیمار به ازای هر تخت) در استان کمبود تخت دیالیز وجود دارد.

 مدیر درمان دانشگاه در ادامه افزود: عمده این کمبودها مربوط به شهرستان‏های قزوین و مخصوصاً تاکستان است.

دکتر کشاورز سپس تصریح کرد: برای حل این معضل راه‏اندازی بخش‏های جدید از جمله مرکز دیالیز کلینیک محمدزاده و بیمارستان شفای تاکستان و همچنین توسعه ظرفیت‏های موجود در بیمارستان ولایت و بخش دیالیز الوند، در دستورکار قرار دارد. 

گفتنی است شاخص تعداد بیمار نسبت به تخت یک شاخص معکوس است، یعنی هر چه عدد کوچکتر باشد وضعیت بهتر است. بنابراین در صورت تامین تختهای مورد نیاز به شاخص مطلوب کشوری نزدیکتر خواهیم شد.

 
امتیاز دهی