تازه های علمی
دومین آزمایشگاه ملکولی دانشگاه علوم پزشکی قزوین تاییدیه اولیه را از وزارت بهداشت اخذ نمود

1399/2/20 شنبه

دومین آزمایشگاه ملکولی دانشگاه علوم پزشکی قزوین واقع در مرکز تحقیقات میکروبشناسی پزشکی، تایید اولیه را از اداره کل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت و انیستیتو پاستور ایران اخذ کرد.

میرشمس الدین حسینی مدیر امور آزمایشگاههای دانشگاه علوم پزشکی قزوین در این خصوص گفت: پس از شیوع ویروس کرونا و اهمیت تشخیصهای مولکولی این ویروس برای تمامی بیماران و مبتلایان مشکوک به کروناویروس، دومین آزمایشگاه مولکولی تشخیص کووید 19 با همکاری معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، به منظور افزایش ظرفیتهای تشخیص مولکولی استان راه اندازی شد.

به گفته حسینی با توجه به وجود ظرفیت تشخیصهای مولکولی اعم از فضای آزمایشگاهی مناسب، تجهیزات تخصصی و نیروی انسانی متخصص در حوزه های مختلف دانشگاه علوم پزشکی قزوین، در شرایط بحران پیش آمده، آزمایشگاه تحقیقات میکروبشناسی پزشکی نیز به شبکه آزمایشگاهی کووید 19 پیوست. وی سپس افزود: این اقدام به منظور ارتقا و افزایش خدمات تشخیصی، درمانی و بیماریابی دقیق تر در مقابله با ویروس کرونا در استان صورت گرفته است.

گفتنی است از اسفند ماه 98 پس از شیوع کرونا ویروس آزمایشگاه مرجع دانشگاه علوم پزشکی قزوین به عنوان تنها مرکز تشخیص مولکولی تایید شده استان همه روزه نسبت به انجام آزمایش تخصصی کووید 19 از طریق شناسایی ژنوم ویروس اقدام می کند و با اضافه شده آزمایشگاه دوم به ظرفیتهای استانی، امکان انجام آزمایشات بیشتری روی مبتلایان مشکوک ایجاد خواهد شد.

 
امتیاز دهی