اخبار مراکز تابعه
1398/9/12 سه‌شنبه اجرای پروژه تبادل الکترونیکی اسناد پزشکی، گامی مهم برای کاهش هزینه ها است

ولی الله حسینیان، مدیر پروژه تبادل الکترونیکی اسناد پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: یکی از برنامه هایی که دولت  در برنامه بودجه سال 98 نیز دیده است، موضوع اجرای پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان است.

حسینیان با بیان اینکه موضوع پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، شامل چهار پروژه است، آن ها را شامل: تبادل الکترونیک اسناد پزشکی، برنامه نظام ارجاع الکترونیک، نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک و پرونده الکترونیک بیمارستانی معرفی کرد.

به گفته این مقام مسؤول، یکی از موضوعات، تبادل الکترونیک اسناد پزشکی بود و سازمان بیمه سلامت ایرانیان، مسؤول آن بود که پروژه در سال 1397 در استان اصفهان، به صورت نمونه آزمایشی بطور کامل اجرا شد و در ادامه، بنا شد در هر استان، یک بیمارستان به عنوان نمونه آزمایشی انتخاب شود که مرکز آموزشی و درمانی بوعلی سینای قزوین انتخاب شد.

ایشان اظهار کرد که البته در استان قزوین، بیمارستان شفا تاکستان نیز به این پروژه اضافه شد و موفق شدیم اسناد مهر ماه  98 را به صورت الکترونیک برای سازمان بیمه گر ارسال کنیم تا رسیدگی به صورت الکترونیک انجام شود که در نهایت، صورتحساب شده و از سازمان بیمه سلامت، درخواست وجه شود.

حسینیان گفت: این کار، فواید زیادی داشت که اصلش، حذف اسناد کاغذی پرونده ها است و از مجموع 744 پرونده، حدود پنج تا شش هزار برگه A4 صرفه جویی شد. وی افزود هر چند هر طرحی، مشکلات و یا سختی هایی در اجرا دارد ولی این طرح به خوبی انجام شده و در ماه های آتی، فراینده رسیدگی، چه از سوی بیمارستان، و چه از سوی نماینده گان بیمه، به خوبی و راحت تر از گذشته انجام خواهد شد.

بنا به اظهار مدیر پروژه تبادل الکترونیکی اسناد پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، این یکی از گام هایی بود که در مسیر اجرای پرونده الکترونیک سلامت انجام پذیرفت و اسناد آبان ماه امسال در کلیه مراکز درمانی تابعه دانشگاه باید به صورت الکترونیک به بیمه سلامت ارسال شود.

شایان ذکر است، راه اندازی پروژه تبادل الکترونیک اسناد پزشکی، با پیگیری تیم اجرایی، شامل: ولی الله حسینیان(مدیر پروژه،) مهندس محمدمهدی فراهانی و مهندس مهدی قلی پور، کارشناسان فناوری اطلاعات از واحد انفورماتیک دانشگاه علوم پزشکی قزوین و عارفه کریمی، و مهندس حسین نفری، مسؤول اسناد پزشکی و کارشناس فناوری اطلاعات از بیمارستان شفا تاکستان انجام شده است.

 
امتیاز دهی