واحد آمار
 

 نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

شماره تماس

طبقه و شماره اتاق

مهدی زینالی

کارشناس آمار

33662091

اول شماره 16

 

شرح وظایف واحد آمار

  • جمع آوری آمار و اطلاعات مراکز درمانی تابعه 
  • نظارت بر نحوه تکمیل فرمهای آماری
  • ارتقاء کارائی نرم افزارهای موجود (فرابر-HIS-...) و عملیاتی کردن آنها و ارتقا فرابری داده ها
  • انجام محاسبات لازم روی اطلاعات در عملیات دستی و یا ماشینی و استخراج شاخصهای درمانی و تهیه گزارشات مورد نیاز سیستم