واحد آمار
معرفی کارشناس
    

نام و نام خانوادگی: مهدي زينالي
سمت: كارشناس آمار

مدرک تحصیلی: فوق ليسانس

رشته تحصیلی: مهندسي صنايع

شرح وظایف:

جمع آوری آمار و اطلاعات مراکز درمانی تابعه 

نظارت بر نحوه تکمیل فرمهای آماری

ارتقاء کارائی نرم افزارهای موجود (فرابر-
HIS-...) و عملیاتی کردن آنها و ارتقا فرابری داده ها

استخراج شاخصهای درمانی و تهیه گزارشات مورد نیاز سیستم

شماره تماس داخلی 224 شماره تماس مستقیم:
33661108

آدرس: ساختمان شماره 2 ستاد- طبقه اول- اتاق شماره 16


فرم های آماری: