پرسشهاي متداول
بیماری‌های خاص شامل چه بیماری هایی می باشد؟
ارائه خدمت به بیماران دیالیزی در استان قزوین چگونه می‌باشد؟
 • 1396/10/12 سه‌شنبه
  ارائه خدمت به بیماران دیالیزی در استان قزوین چگونه می‌باشد؟
ارائه خدمت به بیماران تالاسمی، هموفیلی در استان قزوین چگونه می‌باشد؟
وضعیت پرداختی بیماران MS به داروخانه هلال احمر برای دریافت دارو چگونه است؟
 • 1396/10/12 سه‌شنبه
  وضعیت پرداختی بیماران MS به داروخانه هلال احمر برای دریافت دارو چگونه است؟
محل دریافت کارت ام اس کجاست؟
 • 1396/10/12 سه‌شنبه
  محل دریافت کارت ام اس کجاست؟
از چه منبعی می‌توان در مورد نوع بیماری، نوع دارو و نحوه تغذیه و ورزش در بیماری ام اس اطلاعات کسب نمود؟
انجمن های حمایت از بیماران کلیوی در استان کدامند؟
 • 1396/10/12 سه‌شنبه
  انجمن های حمایت از بیماران کلیوی در استان کدامند؟