معرفي معاون و مدير درمان
                                                                            


نام و نام خانوادگی: دكتر علی اکبر کرمی
سمت: معاون درمان                             
مدرک تحصیلی: دكتري تخصصي
رشته تحصیلی: اورولوژی
مشاهده رزومه
پست الکترونیک: dr_karami@yahoo.com
شماره تماس: 33664302-028
آدرس: قزوين- بلوار آزادگان- ابتداي خيابان شهيد دكتر مفتح، ساختمان شماره 2 ستاد- معاونت درمان

لینک فرم الکترونیکی درخواست وقت ملاقات

نام و نام خانوادگی: دكتر عبداله كشاورز
سمت: مدير درمان                             
مدرک تحصیلی: دكتري تخصصي
رشته تحصیلی: طب سنتي
مشاهده رزومه
پست الکترونیک: a.keshavarz@qums.ac.ir
شماره تماس: 33664302-028
آدرس: قزوين- بلوار آزادگان- ابتداي خيابان شهيد دكتر مفتح، ساختمان شماره 2 ستاد- معاونت درمان

لینک فرم الکترونیکی درخواست وقت ملاقات