معرفي رييس آزمايشگاه مرجع
  نام و نام خانوادگی: دكتر سيدمحمدرضا هاديزاده خيرخواه
سمت: رئیس آزمايشگاه مرجع
مدرک تحصیلی: دكتري تخصصي
رشته تحصیلی: پاتولوژيست
پست الکترونیک:  
شماره تماس داخلی و مستقیم: 60-33362959-028
آدرس:  قزوین – خیابان فردوسی شمالی – روبروی بیمارستان مهرگان – ساختمان کلینیک تخصصی بوعلی سینا – طبقه سوم