معرفي رييس اداره تجهيزات
 
     
      
نام و نام خانوادگی: رضا ربيعي
سمت: رئیس اداره تجهيزات پزشكي      
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی پزشکی
سوابق كاري:
-کارشناس تجهیزات پزشکی اداره تجهیزات پزشکی معاونت درمان  سال 1381 تا 1387
-رئیس اداره تجهیزات پزشکی از سال 1387 تاکنون
پست الکترونیک: r.rabiee@qums.ac.ir
شماره تماس داخلی و مستقیم: 33668801-028 داخلي 239
آدرس: قزوين- بلوار آزادگان- ابتداي خيابان شهيد دكتر مفتح، ساختمان شماره 2 ستاد- طبقه اول- اتاق شماره 5