محتوای صفحه داخلی


شرح وظایف اداره امور عمومی

 

1-      نظارت بر وضعیت کارگزینی از جمله نظارت بر تهیه گزارش کارکرد ماهیانه پرسنل، مانده مرخصیها و ماموریتها و ...

2-      پی گیری امور رفاهی کارکنان از جمله بیمه تکمیلی و امور آموزش کارکنان

3-      پیگیری مصوبات سفرهای هیئت دولت

4-      پیگیری استقرار ایزو

5-      پیگیری مصوبات جلسات هیئت رئیسه، هیئت امنا، اجلاس روسای دانشگاهها و شورای دانشگاه

6-      پیگیری استقرار ایزو

7-      انجام ارزشیابی سالانه پرسنل

8-      انجام ارزیابی عملکرد با ده محور تحول اداری

9-       تشکیل جلسات تحول اداری

10-    نظارت بر امورات دفتر معاونت درمان، امور خدمات، امور نامه رسانی و دبیرخانه

11-  انجام امور مربوط به نظام مشارکت (نظام پیشنهادات) از جمله شرکت در جلسات شورای پذیرش، نظارت بر نحوه اجرای پیشنهادات مصوب حوزه، تشکیل جلسات نظام مشارکت و راهنمایی همکاران در مورد نحوه تکمیل فرمهای نظام پیشنهادات

12-   امور روابط عمومی از جمله ارسال اخبار به نشریه پژواک و مطبوعات و ...، به روز رسانی سایت معاونت درمان، نظارت بر ارسال پیام کوتاه ادارات حوزه از طریق سامانه پیام کوتاه معاونت درمان، جمع آوری آمار عملکرد واحدهای حوزه و پیگیری انجام امور مربوط به تغییرات در اتوماسیون و اینترنت پرسنل

13-   نظارت بر امور نقلیه معاونت درمان، همچنین نظارت بر امور درخواستهای اموال پرسنل و امور انبار و اموال معاونت درمان

بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 10452
تعداد بازديد کنندگان سايت: 53339782 تعداد بازديد زيرپورتال: 1990864 اين زيرپورتال امروز: 764 سایت در امروز: 20330 اين صفحه امروز: 5