معرفي مسئول مدیریت امور بیماریها
 
   نام و نام خانوادگی: دكتر زهرا رجبي
سمت: مدیر امور بیماریها و مراکز تشخیصی درمانی
مدرک تحصیلی: دكتري حرفه اي
رشته تحصیلی: پزشكي عمومي
پست الکترونیک: z.rajabi@qums.ac.ir
شماره تماس داخلی و مستقیم: 33676464-028 داخلي 233
آدرس: قزوين- بلوار آزادگان- ابتداي خيابان شهيد دكتر مفتح، ساختمان شماره 2 ستاد- طبقه اول- اتاق شماره 4