محتوای صفحه داخلی


 

خدمات و وظایف کلی اداره

 

  • برآورد نیازهای مراکز درمانی تابعه به مسئولین طرح نیروی انسانی به تفکیک رشته های مختلف
  • پیگیری اقدامات مرتبط با موضوع کنترل عفونت های بیمارستانی در مراکز

·         بررسی اعلام نیاز مراکز در رشته و اعلام به معاونت توسعه

·         ثبت نام از مشمولین طرح نیروی انسانی

·         معرفی نیروهای مورد نیاز مراکز به معاونت توسعه بر اساس اولویت ثبت نام و پیگیری

·         نظارت و پیگیری آموزش های ضمن خدمت کادر پرستاری مراکز درمانی تابعه

·         بازدید از بیمارستانهای استان و گزارش به مدیر پرستاری

·         رسیدگی به شکایات کادر پرستاری

·         تهیه و تنظیم  و جمع آوری آمار و اطلاعات کادر پرستاری بیمارستانهای تابعه

·         هماهنگی جهت امور نیروهای انتظامی و نیروهای استخدامی

·         رسیدگی به مکاتبات اداری

·         سایر امور محولهبازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 6557
تعداد بازديد کنندگان سايت: 53340076 تعداد بازديد زيرپورتال: 1990895 اين زيرپورتال امروز: 785 سایت در امروز: 20624 اين صفحه امروز: 1