معرفی کارشناسان
     

نام و نام خانوادگی: خاطره بیگی

سمت: کارشناس توزیع نیروهای تخصصی

مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته تحصیلی: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

شرح وظایف:

جذب و توزیع پزشکان متخصص متعهد خدمت

جذب و توزیع دستیاران سال آخر

تمام وقتی پزشکان درمانی (2کایی)

جذب و ماندگاری نیروهای متخصص در مناطق محروم 

شماره تماس داخلی 241 شماره تماس مستقیم: 33676464

آدرس: ساختمان شماره 2 ستاد- طبقه اول- اتاق شماره 9
     

نام و نام خانوادگی: زهراالسادات مقتدوی

سمت: کارشناس امور بیمارستانها

مدرک تحصیلی:  كارشناسي ارشد

رشته تحصیلی: مدیریت فناوری اطلاعات

شرح وظایف:

پيگيري ساماندهي كلينيك هاي ويژه

پيگيري و نظارت بر اجراي برنامه حضور پزشكان مقيم

کارشناس پورتال معاونت
رابط دولت الکترونیک معاونت درمان

شماره تماس داخلی 241 شماره تماس مستقیم: 33676464

آدرس: ساختمان شماره 2 ستاد- طبقه اول- اتاق شماره 9
     

نام و نام خانوادگی: سمیه علیقلی

سمت: کارشناس مامایی

مدرک تحصیلی:  كارشناسي

رشته تحصیلی: مامایی

شرح وظایف:

انجام امور مربوط به کلیه برنامه های مادران باردار

توزیع نیروی انسانی مامایی مراکز تابعه

شماره تماس داخلی 226 شماره تماس مستقیم: 33686203

آدرس: ساختمان شماره 2 ستاد- طبقه اول- اتاق شماره 18
     

نام و نام خانوادگی: نسیم فیروزی شهمیرزاد

سمت: کارشناس مسئول مامایی

مدرک تحصیلی:  كارشناسي

رشته تحصیلی: مامایی

شرح وظایف:

پیگیری اجرای برنامه های کودکان و نوزادان شامل : مرگ کودکان 59-1 ماهه- ACORNROP -  NIDCAP – احیاء کودک _ تکامل – نوزاد نارس –PMTCT – سندرم داون

شماره تماس داخلی 226 شماره تماس مستقیم: 33686203
آدرس: ساختمان شماره 2
ستاد- طبقه اول- اتاق شماره 18
         
     

نام و نام خانوادگی: فاطمه نادری

سمت: کارشناس بیماران خاص

مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته تحصیلی: پرستاری

شرح وظایف:
صدور معرفی‌نامه به بیماران خاص شامل: بیماران دیالیزی، تالاسمی، هموفیلی و ام اس
ارائه معرفی‌نامه دارویی به بیماران پیوندی اعم از پیوند کلیه، کبد، و ...

رسیدگی به شکایات بیماران خاص

نظارت بر اجرای استانداردها در ساخت و توسعه بخش‌های دیالیز

نظارت بر بخش های ارائه دهنده خدمت به بیماران خاص و صعب العلاج

اجراي برنامه كشوري مديريت درمان سكته هاي قلبي و مغزي
شماره تماس داخلی 226 شماره تماس مستقیم:
33686203
آدرس: ساختمان شماره 2 ستاد- طبقه اول- اتاق شماره 18
     

نام و نام خانوادگی: ندا دهناد

سمت: کارشناس تغذیه بالینی

مدرک تحصیلی:  كارشناسي

رشته تحصیلی: تغذیه

شرح وظایف:

پیگیری اجرا و نظارت بر برنامه های تغذیه بالینی ابلاغی وزارت متبوع

نظارت و ارزیابی بخش تغذیه بیمارستانهای تحت پوشش
فوکال پوینت اجرایی برنامه کشوری مراقبت تخصصی دیابت
رابط برنامه کشوری مراقبت تخصصی کودکان مبتلا به PKU، بیماریهای متابولیک و ارثی

شماره تماس داخلی 226 شماره تماس مستقیم: 33686203
آدرس: ساختمان شماره 2
ستاد- طبقه اول- اتاق شماره 18
     

نام و نام خانوادگی: مهدي زينالي
سمت: كارشناس آمار

مدرک تحصیلی: كارشناسي ارشد

رشته تحصیلی: مهندسي صنايع

شرح وظایف:

جمع آوري و تحليل آمار و اطلاعات بيمارستاني و تهيه گزارشهاي مورد نياز

نظارت بر نحوه تکمیل فرمهای آماری

ارتقاء کارائی نرم افزارهای موجود (فرابر-
HIS-...) و عملیاتی کردن آنها و ارتقا فرابری داده ها

استخراج شاخصهای درمانی و تهیه گزارشات مورد نیاز سیستم

شماره تماس داخلی 224 شماره تماس مستقیم:
33661108

آدرس: ساختمان شماره 2 ستاد- طبقه اول- اتاق شماره 17