پیوند اعضاء

 

نام و نام خانوادگی: علی چگینی

سمت: کارشناس نظارت بر درمان و مسئول تیم پیوند اعضا

مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی: پزشکی عمومی

شماره تماس داخلی 285 شماره تماس مستقیم: 33681160 داخلی 7  
آدرس: ساختمان شماره 2 ستاد- طبقه همکف- اتاق شماره 6

نام و نام خانوادگی: كبري كريميان

سمت: كارشناس نظارت بر درمان و معاون تیم پیوند اعضا

مدرک تحصیلی: كارشناسي

رشته تحصیلی: مامايي

شماره تماس داخلی و مستقیم: 33681160 داخلي2
آدرس: ساختمان شماره 2 ستاد- طبقه همکف- اتاق شماره 7

نام و نام خانوادگی: مجید بیگدلو

سمت: عضو تیم پیوند اعضا

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: پرستاری

شماره تماس داخلی 245 شماره تماس مستقیم: 33681160 داخلی 3  

آدرس: ساختمان شماره 2 ستاد- طبقه همکف- اتاق شماره 5

نام و نام خانوادگی: ابراهیم سلمانی

سمت: عضو تیم پیوند اعضا

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: پرستاری

شماره تماس داخلی 245 شماره تماس مستقیم: 33681160 داخلی 3  

آدرس: ساختمان شماره 2 ستاد- طبقه همکف- اتاق شماره 5

نام و نام خانوادگی: فاطمه امیدی

سمت: عضو تیم پیوند اعضا

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: مددکاری

شماره تماس داخلی 245 شماره تماس مستقیم: 33681160 داخلی 6  
آدرس: ساختمان شماره 2 ستاد- طبقه همکف- اتاق شماره 8


شرح وظایف واحد پیوند اعضاء پس از مرگ مغزی
1.        بررسی و جمع آوری اطلاعات مرگ مغزی بیمارستانها
2.        هماهنگی های لازم در خصوص مرگ مغزی های اطلاع داده شده به واحد شامل:تماس با پزشک معالج واطمینان از مرگ مغزی بیمار –درخواست از پزشک معالج جهت اطلاع به همراهان بیمار – اطلاع به کوردیناتور-هماهنگی با فرد گیرنده EEG- هماهنگی با فردگیرنده رضایت از خانواده بیمار و کسب رضایت از همراهان( در صورت عدم رضایت کار در این مرحله منتفی میشود)- تماس با پزشکان تایید کننده مرگ مغزی و پیگیری ویزیت بیمار توسط ایشان- هماهنگی با ICU- هماهنگی با فوریتها- هماهنگی با پزشکی قانونی- هماهنگی با واحد پیوند اعضای تهران- هماهنگی با دایره متوفیات- و سرد خانه- انجام اقدامات قانونی و پزشکی جهت اعزام فرد تا بازگرداندن جسد
3.        تقدیر و تشکر از خانواده های اهداکننده عضو و شرکت در مراسم ختم ایشان
4.        هماهنگی با خانواده های اهداکننده و افراد گیرنده جهت تهیه برنامه های صداو سیما و جراید جهت فرهنگ سازی
5.        صدور کارت اهدای عضو جهت داوطلبین
6.        تبلیغات در زمینه واحد پیوند اعضا و نحوه عضوگیری (اطلاع به رسانه ها موارد پیوند شده جهت تهیه گزارش)
7.        برگزاری همایش و باز آموزی برای افراد ذیربط
8.        هماهنگی و مکاتبات لازم با ادارات مربوطه (شهرداری- بیمه ها - بیمارستانها برای تسهیل مراحل تسویه حساب تا دفن کامل)
9.        ارائه آمار به وزارت متبوع و ارسال اصل وصیتنامه های صادرشده به بیمارستان مسیح دانشوری
10.     تهیه گزارش عملکرد و ارائه آمار به واحد آمار