معرفي مسئول اداره نظارت و اعتباربخشي
 
   نام و نام خانوادگی: دكتر محمدرضا مدبر
سمت: رئیس اداره نظارت و اعتباربخشي
مدرک تحصیلی: دكتري حرفه اي
رشته تحصیلی: پزشكي عمومي
پست الکترونیک: mr.modabber@qums.ac.ir
شماره تماس داخلی و مستقیم: 33681160-028 داخلي 285
آدرس: قزوين- بلوار آزادگان- ابتداي خيابان شهيد دكتر مفتح، ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه- طبقه همكف – اتاق شماره 6