محتوای صفحه داخلی


خدمات و وظایف اداره نظارت بر درمان

1- نظات بر حسن اجرا و اعمال ضوابط و مقرات تعیین شده توسط وزارت متبوع و تعرفه های مصوب

 

2 – بررسی نیازهای آموزشی و پژوهشی مرتبط

 

3 – شرکت درگروههای بازرسی و نظارت برحسن اجرای قوانین و مقررات در مراکز تشخیصی – درمانی دولتی و خصوصی در سطح استان

 

4 – نظارت بر روند رسیدگی به شکایات از عملکرد مراکز تشخیصی – درمانی دولتی و خصوصی تا حصول نتیجه

 

5 – بررسی چگونگی پراکندگی مراکز تشخیصی درمانی در استان و برآورد نیاز مناطق مختلف استان به خدمات گوناگون تخصصی 

 

6 – بررسی و تحقیق در خصوص بهینه سازی روند درمان متناسب با شاخصهای دوره ای و بیماریهای منطقه ای 

 

7 – تهیه و تنظیم پیامهای آموزشی و دستورالعملهای لازم  و ارسال آنها به مراکز تشخیصی – درمانی دولتی وخصوصی

 

8 – پیگیری و انجام امور مربوط به صدور و تمدید پروانه ها و برگزاری کمیسیون ماده 20 امور پزشکی استان

 

9 – انجام امور مرتبط با پیوند اعضا پس از مرگ مغزی 

 

10 – نظارت و بازرسی بر مراکز درمان سوء مصرف مواد   

 

بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 5628
تعداد بازديد کنندگان سايت: 53435535 تعداد بازديد زيرپورتال: 1993062 اين زيرپورتال امروز: 775 سایت در امروز: 23674 اين صفحه امروز: 1