• ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=b59c4e67-fd2c-4249-aa8d-19274bd14f0d

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=5299302a-d960-404f-a619-5cb170c8ae14

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=62d297e9-fdf0-4214-81d9-12ae8f216ef9

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=09d93764-a423-4fcc-ad8d-9572fa42e7d6

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=6f20a31c-07e2-4d7e-b0be-42de52dbafb0

بيشتر
محتوای صفحه داخلی

معرفی اداره امور آزمایشگاهها

آزمایشگاههای تشخیص طبی ( اعم از دولتی و خصوصی) نقش مهم، موثر و تعیین کننده ای در ارائه خدمات پزشکی دارند. بر پایه اطلاعاتی که این آزمایشگاهها به پزشکان ارائه می نمایند، درخصوص تشخیص بیماری انتخاب روش درمان وهمچنین پیگیری بیمار، تصمیم گیری بعمل می آید.

از سوی دیگر نتایج تست های آزمایشگاهی انجام شده در آزمایشگاههای تشخیص طبی پایه و شالوده بسیاری از طرح های پژوهشی علوم پزشکی را تشکیل می دهند. اطلاعاتی که این آزمایشگاهها تولید می کنند در روند و نتایج طرح های تحقیقاتی،تاثیر می گذارند . ازاین رو می توان گفت که نحوه فعالیت آزمایشگاهها و صحت و دقت نتایج تست های آزمایشگاهی، درهدایت نتایج طرح های تحقیقاتی علوم پزشکی جایگاه و تاثیر غیرقابل انکاری دارند. لذا توجه ویژه به کیفیت فعالیت های این بخش ازخدمات بهداشتی –درمانی ضروری بنظر می رسد. در این راستا اداره آزمایشگاه  مرجع سلامت استان همگام با سایر واحدهای حوزه معاونت درمان در جهت ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاههای سطح استان گام برمی دارد این اداره دارای دو بخش می باشد که یک بخش آن واحد نظارتی واجرایی بوده و بخش دوم آزمایشگاه مرجع استان است. 

بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 30104
تعداد بازديد کنندگان سايت: 53567266 تعداد بازديد زيرپورتال: 1996690 اين زيرپورتال امروز: 1822 سایت در امروز: 48918 اين صفحه امروز: 21