محتوای صفحه داخلی


شرح وظايف آزمايشگاه مرجع دانشگاه 

1.  ارائه خدمات از طريق مديريت و انجام آزمايشات مرتبط با بيماريهاي تحت مراقبت واگير و غير واگير

2.  فعاليت به عنوان آزمايشگاه مرجع در شرايط بحران

3.  ارتقاء كيفيت خدمات آزمايشگاهي از طريق :

الف استقرار استانداردهاي آزمايشگاهي متناظر با استاندارد ISO15189

ب كمك به استقرار و نهادينه شدن استاندارد ها در آزمايشگاهاي تحت پوشش از طريق پشتيابي فن وعلمي و فراهم نمودن تسهيلات لازم در جهت اجراي برنامه هاي كنترل كيفي داخلي و كنترل و نگهداري تجهيزات در آزمايشگاه

پ همكاري در اجراي موثر برنامه ارزيابي خارجي كيفيت

ج همكاري در روند اعتبار بخشي آزمايشگاهها

4.  اطمينان از عملكرد مطلوب كيتها از فرآورده ها و تجهيزات آزمايشگاهي

5.  همكاري در زمينه استقرار و ارتقاي برنامه ايمني و امنيت زيستي آزمايشگاهي در آزمايشگاههاي تحت پوشش

6 . همكاري در اجراي برنامه هاي آموزشي و پژوهشي

7.  مديريت آزمايشگاههاي مجري برنامه تشخيص اعتياد به مواد مخدر در برنامه هاي سوء مصرف مواد مخدر

8 . فعاليت به عنوان آزمايشگاه مرجع آزمايشگاههاي مرتبط با برنامه مركز سلامت محيط وكار

9. مديريت اطلاعات   


بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 8227
تعداد بازديد کنندگان سايت: 53340095 تعداد بازديد زيرپورتال: 1990898 اين زيرپورتال امروز: 785 سایت در امروز: 20643 اين صفحه امروز: 1