Skip Navigation Links.
Collapse MCCIP PortalMCCIP Portal
Collapse صفحه اصلی معاونت درمانصفحه اصلی معاونت درمان
چارت سازمانی
اهداف معاونت
عملکرد سالیانه
معرفی معاون و مدیر درمان
مدیر درمان
Collapse اداره امور عمومیاداره امور عمومی
دبیرخانه
امور اداری
معرفی مسئول اداره امور عمومی
شرح وظایف اداره امور عمومی
آئین نامه ها
Collapse اداره تجهیزات پزشکیاداره تجهیزات پزشکی
معرفی مسئول اداره
شرح وظایف اداره تجهیزات پزشکی
آئین نامه ها
مطالب کاربردی
Collapse اداره امور آزمایشگاههااداره امور آزمایشگاهها
معرفی مسئول اداره امور آزمایشگاهها
معرفی پرسنل
شرح وظایف اداره
آیین نامه ها
فرایندها
فرم ها
مطالب آموزشی
مسئول آزمایشگاه مرجع
پرسنل آزمایشگاه مرجع
شرح وظایف آزمایشگاه مرجع
اطلاعات آزمایشگاهها
Collapse  مدیریت پرستاری مدیریت پرستاری
معرفی مسئول
معرفی پرسنل
خدمات و وظایف اداره
Expand فرآیندهافرآیندها
آئین نامه ها و دستورالعمل ها
فرم ها و چک‌لیست‌ها
Expand بانک اطلاعات پرستاریبانک اطلاعات پرستاری
Expand دفاتر بیمارستان هادفاتر بیمارستان ها
دانشگاههای علوم پزشکی
سایت های علمی پرستاری مامایی
Collapse امور بیمارستانهاامور بیمارستانها
معرفی مسئول اداره
معرفی پرسنل
خدمات و وظایف اداره
آئین نامه ها
فرم ها و چک لیست ها
مطالب کاربردی
Expand امور ماماییامور مامایی
تغذیه
مطالب آموزشی اورژانس
ایمنی بیمار
واحد بیماریها
Collapse اداره نظارت بر درماناداره نظارت بر درمان
معرفی مسئول اداره
خدمات و وظایف اداره
فرآیندها
آئین نامه ها
واحد پیوند اعضاء
نظارت بر مراکز سرپایی و دفاتر کار
نظارت بر مراکز دندانپزشکی
معرفی کارشناسان نظارت بر مراکز درمان سوء مصرف مواد
صدور پروانه ها
بایگانی و آمار
نظارت بر مراکز درمان سوء مصرف مواد
واحد شورای پزشکی
اداره امور مالی
واحد آمار
Collapse توریسم درمانیتوریسم درمانی
ضرورت نیاز به توریسم درمانی
مفاهیم توریسم درمانی
وضعیت فعلی توریسم درمانی
مراکز توریسم درمانی استان
Collapse حاکمیت بالینیحاکمیت بالینی
پیام معاون درمان
Expand درباره مادرباره ما
Expand ارکان حاکمیت بالینیارکان حاکمیت بالینی
Expand بانک مطالب مفیدبانک مطالب مفید
Expand ارتباط با ماارتباط با ما
Collapse توزیع نیروهای تخصصیتوزیع نیروهای تخصصی
طرح یکماهه
متعهدین خدمت
آئین نامه ها و دستورالعمل ها
مطالب آموزشی
Collapse خدمات الکترونیکیخدمات الکترونیکی
ثبت نام مشمولین طرح نیروی انسانی
ارسال شکایات از مراکز تشخیصی درمانی
پیگیری شکایات
پیگیری نتیجه ثبت نام
فرم پیشنهادات و انتقادات
فرم ارسال اطلاعات مراکز
ثبت اطلاعات پرسنل پرستاری استان
ثبت نام نیروهای تخصصی متعهد خدمت
آدرس و شماره های تماس
ملاقات عمومی
نظرسنجی
سوالات متداول
Collapse پزشک خانوادهپزشک خانواده
مفاهیم و تعاریف
کمیته آموزش و مدیریت نیروی انسانی
کمیته آمار و فناوری اطلاعات
کمیته پایش و نظارت
کمیته فرهنگی،‌تبلیغات و اطلاع رسانی
سوالات متداول
ستاد راهبردی استان
ستاد اجرایی استان
معرفی گروه
مطالب آموزشی
دستورالعمل ها
فرآیندها و شاخص ها
فرم های با قابلیت دانلود
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 8702
تعداد بازديد کنندگان سايت: 53515316 تعداد بازديد زيرپورتال: 1994898 اين زيرپورتال امروز: 1296 سایت در امروز: 51377 اين صفحه امروز: 2