نظارت بر مراکز دندانپزشکی
 
      

نام و نام خانوادگی: فرامرز قاسمی
سمت: كارشناس نظارت بر دندانپزشکی

مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی: دندانپزشکی

شرح وظایف:

نظارت بر مراکز دندانپزشکی و دندانسازی

رسیدگی به شکایات

شماره تماس داخلی 244 شماره تماس مستقیم:
33681160 داخلی3

آدرس: ساختمان شماره 2 ستاد- طبقه همکف- اتاق شماره 3

     

نام و نام خانوادگی: دکترحبیب اله شجاعی نژاد
سمت: کارشناس نظارت بر امور دندانپزشکی

مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی: دندانپزشکی

شرح وظایف:

نظارت بر امور دندانپزشکی

بررسی و رسیدگی به شکایات از گروه دندانپزشکی

رسیدگی به امور اسکرین بیمارستانها

نماینده معاونت درمان در کمیته تحلیل و بازخورد نیازها و انتظارات مشتریان و ...

شماره تماس داخلی  244  شماره تماس مستقیم: 33681160 و 33678983
آدرس: ساختمان شماره 2 ستاد- طبقه همکف - اتاق شماره  3


 

مطالب مرتبط

شرح وظایف واحد نظارت بر امور دندانپزشکی
چک لیست نظارت بر مراکز دندانپزشکی  
لیست لابراتوارهای پروتزهای دندانی مجاز سال 94  و  نامه ابلاغ شده به مراکز در این خصوص
اخطار در خصوص تهیه مواد و وسایل دندانپزشکی از مراکز مجاز

تعرفه های سال 94 و نامه ابلاغی
هشدار در خصوص بیمه های دندانپزشکی
قانون امور پزشکی به  همراه نامه ابلاغ شده به مراکز دندانپزشکی
 لیست لابراتورهای پروتزهای دندانی مجاز سال 95 و نامه ابلاغ شده به مراکز 

مطالب آموزشي دندانپزشكي
عصب کشی
جرمگیری
پوسیدگی دندان
دندان عقل
دهان و دندان