محتوای صفحه داخلی
  معرفی کارشناسان

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

وظایف کلی

شماره تماس

طبقه و شماره اتاق

ابوالفضل بهرامی

کارشناس بهداشت محیط

کارشناس صدور پروانه ها

33681160
داخلی1

6

مجید زارعی

دیپلم

صدور پروانه ها

33681160
داخلی1

6


 

شرح وظایف واحد صدور پروانه ها

 

1-انجام امور مربوط به صدور موافقت اصولی مراکز و موسسات پزشکی و پیراپزشکی

2- انجام امور مربوط به صدور پروانه های بهره برداری و مسئول فنی مراکز ومئوسسات پزشکی و پیراپزشکی

3- انجام امور مربوط به تمدید پروانه های بهره برداری و مسئول فنی توسط سایت معاونت درمان وزارت بهداشت

4- پیگیری و برگزاری جلسات کمیسیون ماده 20

5- انجام بعضی بازدید ها


به اطلاع متقاضیان تاسیس موسسات پزشکی می‌رساند امکان برقراری ارتباط مستقیم با مدیر کل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی از طریق کانال ارتباطی به آدرس parvaneh@health.gov.ir فراهم می‌باشد. 

بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 5016
تعداد بازديد کنندگان سايت: 53339565 تعداد بازديد زيرپورتال: 1990831 اين زيرپورتال امروز: 734 سایت در امروز: 20113 اين صفحه امروز: 4