فرم ارسال شكايات مردمی- برای دریافت نسخه چاپی فرم روی کلمه بیشتر در پایین صفحه کلیک کنید.

لطفا شکایت خود را در فرم زیر ثبت و ارسال نمایید.
* نام
* نام خانوادگی
* مرکز مورد شکایت
* فرد مورد شکایت
در صورت انتخاب گزینه سایر، مورد را ذکر نمایید.
* نوع شکایت
شرح شکایت
تاریخ حادثه
در صورت داشتن مدارک لازم، جهت بررسی دقیق تر پیوست نمایید.
* شماره تماس
تاریخ ثبت شکایت 1398/09/18