معرفي اداره امور بيمارستانها 

اداره امور بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی از مجموعه تشکیلات حوزه معاونت درمان دانشگاه با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی خدمات درمان بستری از سال 1384 با مسئولیت خانم دکتر زهرا رجبی پزشک عمومی و یک کارشناس ارزشیابی بیمارستانها شروع به فعالیت نمود. هم اکنون این اداره با فعالیت گسترده در عرصه های طرح تحول نظام سلامت، جذب و توزیع نیرو های تخصصی،نظام سطح بندی خدمات بستری، تغذیه بالینی ، بیماریهای خاص، اقدامات و برنامه های مراقبتی مادر، نوزاد و کودک و ... و تعداد 6 کارشناس در حال ارائه خدمت می‌باشد.