محتوای صفحه داخلی
                                                    
                                                  واحد نظارت بر مراکز درمان سوء مصرف مواد

 

معرفی کارشناسان و شرح وظایف

شرح وظایف مسئول فنی «واحد درمان وابستگی به مواد مخدر با داروهای آگونیست»به همراه نامه ابلاغی به مراکز درمان سوء مصرف مواد
چک لیست نظارت بر مراکز درمان سوء مصرف مواد
دستورالعمل ورود و تکمیل اطلاعات در سامانه
پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با متادون

نقش مددکار اجتماعی در بازپروری معتادین

تعرفه خدمات درمان اعتیاد سال 94
دستورالعمل ثبت و پیگیری موارد مسمومیت با سربفرم ها:

فرم اطلاعات شناسنامه ای
فرم میانگین سرانه مصرفی متادون بیماران تحت پوشش
فرم گزارش دهی ماهیانه
فرم جدید گزارش دهی فصلی
راهنمای گزارش دهی داده های مراجعان تحت درمان اختلالات مصرف مواد
فرم الکترونیکی ارسال آمار و اطلاعات
فرم ثبت مشخصات موارد مسمومیت با سرب

فرم مربوط به جمع آوری آمار معتادان خود معرف بر اساس تفکیک سن و نوع ماده مصرفی
فرم مشخصات مراکز درمان سوء مصرف مواد(جدید)!


بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 10088
تعداد بازديد کنندگان سايت: 53567224 تعداد بازديد زيرپورتال: 1996686 اين زيرپورتال امروز: 1818 سایت در امروز: 48876 اين صفحه امروز: 20