سوالات متداول
سوالات آزمون در چه رابطه ای می باشد؟
  • 1397/8/5 شنبه
    سوالات آزمون در چه رابطه ای می باشد؟
محل برگزاری آزمون طرح رشته پرستاری کجا می باشد و مسئول برگزاری چه کسی می باشد؟
جذب کار دانشجوئی در سایر رشته های پیراپزشکی ( اتاق عمل و هوشبری) چگونه است؟
چه دانشجویانی در اولویت کار دانشجویی هستند؟
مدارک مورد نیاز جهت شروع کار دانشجویی چیست؟
دانشجویانی مشمول آئین نامه کار دانشجویی می ‏باشند؟
شروع طرح نیروهای آقا، چگونه است؟
  • 1394/10/13 يكشنبه
    شروع طرح نیروهای آقا، چگونه است؟
تقسیم نیروها در بیمارستان‏ها بر چه اساسی است؟
چه زمانی طرح شروع می‏ شود؟
  • 1394/10/13 يكشنبه
    چه زمانی طرح شروع می‏ شود؟
نوبت انتظار براساس چه معیاری تعیین می‌شود؟
جهت شروع طرح نیروی انسانی، مشمولین طرح چه کاری باید انجام دهند؟