پیگیری شکایات ثبت شده کادر پرستاری
نام و نام خانوادگیمرکز مورد شکایتشرح شکایتتاریخ ثبت شکایتنتیجه بررسی شکایتحذف
زهرا سرحدی
شکایت مترون بیمارستان پاستور بم
لغو سختی کار . با توجه به اینکه من تمایل به کار در پست سازمانی خودم را دارم مترون به دلیل اینکه بنده قبلا مترون در شهرستان دیگری بودم واحساس خطر از وجود اینجانب ،مرا از دفتر پرستاری رانده است . وداشتن بیش از 36 لوح تقدیر وتقدیرنامه از سوی ریاست دانشگاه معاون درمان و........در طول خدمتم ، آیا مستحقم از پرستاری رانده شوم. خواهشا پیگیری نمایید.که تاثیر بسیار منفی برمن گذاشته ودارم افسرده می شوم .
1397/06/24 09:20:34

حذف
ردذردرذ
ردرذدرذد
رذدذردرذدرذد


حذف
 
امتیاز دهی