اداره امور مالی
 
   نام و نام خانوادگی: سجاد بحري
سمت: رئیس اداره امور مالي
مدرک تحصیلی: كارشناسي ارشد
رشته تحصیلی: حسابداري
پست الکترونیک:
شماره تماس داخلی و مستقیم: 33672780-028 داخلي 227
آدرس: قزوين- بلوار آزادگان- ابتداي خيابان شهيد دكتر مفتح، ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه- طبقه اول – اتاق شماره 16