واحد بیماریها


شرح وظایف واحد بیماري ها

  • صدور معرفی نامه جهت بیماران جدید پیوندی و ام اس.
  •  ورود اطلاعات بیماران پیوندی و ام اس در پورتال وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی.
  •  جمع بندی هزینه کرد بیماران خاص و صعب العلاج به تفکیک مراکز.
  • بررسی آمار ماهانه بیماران خاص شامل بیماران دیالیزی، هموفیلی، تالاسمی،  ام اس و پیوندی
  •  نظارت بر عملکرد بخش های درمانی بیماران خاص در بیمارستانها
  • اجراي برنامه كشوري مديريت درمان سكته هاي قلبي و مغزي247
  • اجراي برنامه كشوري مديريت درمان سكته حاد مغزي 724
  • عضو اجرایی اعتبار بخشی بیمارستانهای استان

آیین نامه ها و دستورالعمل ها
مطالب و راهنماها
مدیریت درمان سکته حاد قلبی
راهنمای بیماران ام اس
راهنمای بیماران پیوند کلیه
کتاب بیماران هموفیلی
کتاب بیماران تالاسمی
طرح اجرایی بسیج ملی کنترل فشارخون
استانداردهای بازتوانی قلبی عروقی
شناسنامه استاندارد خدمت توانبخشی سکته حاد مغزی
دستورالعمل حمایت از بیماران خاص، صعب العلاج و پیوند
شناسنامه استاندارد خدمات- مدیریت درمان سکته حاد مغزی
سند ملی بیماریهای غیر واگیر
اهداف سند ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیر و عوامل خط
میزانهای پایه موجود جهت تدوین سند
فرمت پیشنهادی تدوین سند
چارچوب ملي ارايه خدمت در بيماري ديابت پاييز 95
چارچوب ملي ارايه خدمت در بيماري هاي عروق كرونر پاييز 95
policy brief WHO