واحد بیماریها
 

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

شماره تماس

طبقه و شماره اتاق

ساعت کاری

فاطمه نادری

کارشناس امور بیماري ها

کارشناس پرستاری

33661108

اول شماره 18

8-14
 
شرح وظایف واحد بیماري ها

  • صدور معرفی نامه جهت بیماران جدید پیوندی و ام اس.
  •  ورود اطلاعات بیماران پیوندی و ام اس در پورتال وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی.
  •  تنظیم لیست دارویی اسامی بیماران پیوندی و ام اس جهت ارسال به داروخانه هلال احمر و معاونت غذا و دارو.
  •  جمع بندی هزینه کرد بیماران خاص و صعب العلاج به تفکیک مراکز.
  • بررسی آمار ماهانه بیماران خاص شامل بیماران دیالیزی، هموفیلی، تالاسمی،  ام اس و پیوندی.
  •  برنامه ریزی جهت تشکیل کمیته ام اس و عضو اجرایی کمیته جهت شناسایی بیماران جدید ام اس.
  •  نظارت بر عملکرد بخش های درمانی بیماران خاص در بیمارستانها
  • اجراي برنامه كشوري مديريت درمان سكته هاي قلبي و مغزي247
  • اجراي برنامه كشوري مديريت درمان سكته حاد مغزي 724
  • عضو اجرایی اعتبار بخشی بیمارستانهای استان

مطالب و آیین نامه های مربوطه