واحد بیماریها


شرح وظایف واحد بیماري ها

  • صدور معرفی نامه جهت بیماران جدید پیوندی و ام اس.
  •  ورود اطلاعات بیماران پیوندی و ام اس در پورتال وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی.
  •  جمع بندی هزینه کرد بیماران خاص و صعب العلاج به تفکیک مراکز.
  • بررسی آمار ماهانه بیماران خاص شامل بیماران دیالیزی، هموفیلی، تالاسمی،  ام اس و پیوندی
  •  نظارت بر عملکرد بخش های درمانی بیماران خاص در بیمارستانها
  • اجراي برنامه كشوري مديريت درمان سكته هاي قلبي و مغزي247
  • اجراي برنامه كشوري مديريت درمان سكته حاد مغزي 724
  • عضو اجرایی اعتبار بخشی بیمارستانهای استان

مطالب و آیین نامه های مربوطه