فرم ثبت نام پزشکان متخصص متعهد خدمت- برای دریافت نسخه چاپی فرم روی کلمه بیشتر در پایین صفحه کلیک کنید.

تکمیل اطلاعات شخصی
نام و نام خانوادگی * وضعیت انجام طرح پزشکی عمومی
* رشته تخصصی وضعیت انجام خدمت نظام وظیفه
* نوع تعهدات تخصصی * وضعیت ایثارگری
در صورت تعهدات خاص، نوع سهمیه * شماره تماس ( ذکر دو شماره تماس)
در صورت تعهدات خاص،‌دانشگاه مورد تعهد تعیین اولویت های شهر و بیمارستان مورد نظر
* وضعیت بورد تخصصی 1-
نمره بورد کتبی 2-
* وضعیت تاهل 3-
استان و شهر محل سکونت 4-
مدارک زیر را پیوست نمایید.
* صفحه اول شناسنامه * صفحه دوم شناسنامه
* سند تعهد محضری سند تعهد محضری- صفحه 2
سند تعهد محضری- صفحه 3 سند تعهد محضری- صفحه 4
* گواهی معافیت یا انجام طرح پزشکی عمومی گواهی معافیت یا گذراندن خدمت نظام وظیفه
توضیحاتی که ذکر آن را لازم می دانید.
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ