اخبار
ارزیابی اولیه، شرط بستری شدن بیماران در بخش های روان

استفاده از فرم های ارزیابی اولیه بیمار، ویژه بخش های روان پزشکی، در نشست مشترک محمد مرادی، مدیر دفتر پرستاری دانشگاه با فاطمه طالبی، مدیر پرستاری و پریسا بابایی، ناظر عالی آموزشی(سوپروایزر آموزشی) مرکز آموزشی ـ درمانی 22 بهمن بررسی شد.

اصلاح  فرم آموزش به بیمار در این بخش ها و اجرای طبقه بندی بیماران«تریاژ» در مرکز آموزشی ـ درمانی 22 بهمن، سایر مواردی بود که در این نشست درباره آنها تبادل نظر شد تا در آینده نزدیک، اصلاحات مطرح شده، اجرا شود.                                    

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 13336
تعداد بازديد کنندگان سايت: 53515282 تعداد بازديد زيرپورتال: 1994892 اين زيرپورتال امروز: 1290 سایت در امروز: 51343 اين صفحه امروز: 3