اخبار

کشف دو مرکز غیر مجاز تزریقات و پانسمان در قزوین
دکتر محمدرضا مدبر، رییس اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین از کشف دو مرکز غیر مجاز تزریقات و پانسمان در قزوین و معرفی به مراجع قضایی ذیربط خبر داد.
دکتر مدبر در توضیح این خبر اظهار کرد: مراکز مورد نظر، فاقد مجوز قانونی فعالیت در زمینه تزریقات و پانسمان بودند و با تلاش کارشناسان اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین شناسایی شدند.
به گفته این مقام مسؤول، یکی از این مراکز در پارکینگ یک منزل مسکونی احداث شده بود که بدون کسب مجوز به انجام امورات تزریقات و پانسمان مشغول بود. وی افزود: مورد دوم نیز مربوط به فردی بود که به صورت تبلیغ در فضای مجازی و ثبت شماره تماس، خود را معرفی و از این طریق پس از تماس های تلفنی مردم به صورت حضوری در منازل، اقدام به تزریقات و پانسمان می کرد.
رییس اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین ضمن تأکید بر آگاه شدن مردم در انتخاب مراکز مجاز درمانی، درمانگاه ها و مطب ها، گفت: تبلیغات فریبنده ای که با دریافت هزینه کمتر در فضاهای مجازی انجام می شود به هیچ عنوان قابل اعتماد نیست و مردم می توانند خدمات مربوط به تزریقات و پانسمان در منازل را تحت نظارت دفاتر مجاز خدمات پرستاری در منزل انجام دهند.
گفتنی است، اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین در صورت اطلاع و کشف مراکز درمانی فاقد مجوز، ابتدا تذکرات لازم را به افراد خاطی می دهد و در صورت لزوم با احضار فرد متخلّف در معاونت درمان و ارائه توضیحات لازم در زمینه رعایت قواعد، گرفتن تعهدنامه کتبی مبنی بر رعایت قوانین و استانداردهای وزارت بهداشت، در صورت رفع نشدن مشکل و ادامه فعالیت بدون توجه به تذکرات و تعهدنامه، این گونه مراکز برای اعمال قانون به مراجع قضایی معرفی می شوند. 
بيشتر