اخبار

جلسه توجیهی و معارفه متخصصان متعهد خدمت برگزار شد

جلسه آشنایی و توجیهی متخصصان متعهد خدمت دانشگاه با حضور دکتر منوچهر مهرام سرپرست دانشگاه، دکتر مسعود رضایی معاون درمان، مدیر درمان، رییس اداره امور بیمارستان ها، سرپرست مدیریت توسعه، رییس اداره حراست، روسای مراکز آموزشی و درمانی و روسای شبکه های بهداشت و درمان شهرستان ها صبح روز شنبه هفدهم آبان سال جاری در سالن اجتماعات دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد.

در این جلسه صمیمی که تلاوت قرآن کریم آغازگر آن بود، 27 نفر از متخصصان رشته های داخلی، زنان و زایمان، کودکان، بیهوشی، اعصاب، قلب و عروق، طب کار، ارتوپدی، روانپزشکی، پاتولوژی و رادیولوژی ضمن آشنایی با استان قزوین به عنوان محل خدمت خود؛ با نحوه تقسیم نیروهای متعهد خدمت بر اساس اولویت های تعیین شده و همچنین شرایط و ضوابط دوره تعهد آشنا شدند.

پزشکان متخصص متعهد خدمت بر اساس تعهدی که داده اند، پس از پایان تحصیلات در مراکز درمانی به طبابت مشغول می شوند.

توزیع نیروهای متخصص متعهد خدمت بصورت متمرکز از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به‌طور سالانه در سراسر کشور انجام می شود.

جلسه با معرفی شرکت کنندگان شروع شد و با سخنان دکتر مسعود رضایی معاون درمان در خصوص تقسیم نیروهای متعهد خدمت، اولویتهای توزیع، انتخاب متخصصان، شرایط امکانات و نیازهای استان قزوین و برخی موارد استثنایی در تقسیم ها ادامه یافت.

دکتر منوچهر مهرام سرپرست دانشگاه نیز در سخنان کوتاهی به معرفی استان قزوین و توانمندی های حوزه سلامت پرداخت.

پایان بخش برنامه های این جلسه پرسش های مختلف متخصصان بود که رییس دانشگاه و معاون درمان به آن ها پاسخ دادند. 

بيشتر