اخبار

45 متخصص متعهد خدمت به مجموعه درمانی استان پیوستند

چهل و پنج پزشک متخصص متعهد خدمت در رشته های داخلی، اطفال، زنان، بیهوشی، قلب، رادیولوژی، پاتولوژی و نورولوژی از ابتدای آذر ماه سال 1394 در شهرستان های آبیک، بویین زهرا، البرز، تاکستان و قزوین، خدمات درمانی مورد نیاز را به بیماران ارایه خواهند داد.

نشست آشنایی پزشکان با محل جغرافیایی خدمت، نحوه تقسیم و آشنایی با مسؤولان دانشگاه، روز 26آبان 1394 در سالن اجتماعات دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد.

در این جلسه پس از معارفه پزشکان، دکتر مسعود رضایی، معاون درمان دانشگاه در مورد برنامه تحول نظام سلامت و محل خدمت پزشکان توضیحاتی داد.

در ادامه، دکتر مهدی یوسفی، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، حق الزحمه، محاسبه آن، تأمین مسکن و برخی موضوعات رفاهی را برای شرکت کنندگان تشریح کرد.

در پایان نیز دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه، ضمن جمع بندی مطالب و پاسخگویی به سؤالات شرکت کنندگان، خواستار ارایه خدمت صادقانه پزشکان به مردم نیازمند به ویژه در شهرستان ها شد.

یادآور می شود، متخصصان متعهد خدمت، پزشکانی هستند که پس از اتمام تحصیلات، برای خدمت در مناطق مورد نیاز، متعهد شده اند. با توجه به سهمیه انتخابی، مدت خدمت آنان از دو تا 12 سال متفاوت است.       

بيشتر