اخبار

یک دستگاه آندوسکوپی به همراه تجهیزات مورد نیاز با ارزشی بالغ بر چهار میلیارد ریال تحویل مرکز آموزشی درمانی قدس گردید
پروسه خرید دستگاه آندوسکوپی به همراه تجهیزات مورد نیاز شامل ماشین بیهوشی، کوتر آرگون، مانیتور مدیکال و دستگاه الکتروشوک در خرداد ماه 95 تکمیل و تحویل مرکز آموزشی درمانی قدس گردید.
لازم به ذکر است دوره های آموزشی شامل کاربری و نگهداشت تجهیزات پزشکی مذکور، در مرکز آموزشی درمانی قدس با حضور جمعی از کارشناسان ستادی و بیمارستانی برگزار شد .
 
بيشتر