اخبار

خرید و راه اندازی نرم افزار مدیریت تجهیزات پزشکی برای اولین بار در دانشگاه علوم پزشکی قزوین
با تلاش و همت اداره تجهیزات پزشکی، نرم افزار مدیریت تجهیزات پزشکی با در نظر گرفتن 10 لایسنس برای 10 مرکز و 1 لایسنس ستادی برای اداره تجهیزات پزشکی خریداری شد. هدف از خرید و راه اندازی این نرم افزار، بهبود در مدیریت نگهداشت تجهیزات پزشکی، تقویت فرایندهای نظارتی ستاد بر مراکز تابعه، صرفه جویی در مصرف کاغذ و زمان، یکدست نمودن تمامی فرایند های اجرایی و همچنین فرم های مربوطه می‌باشد. در همین راستا، اداره تجهیزات پزشکی با طراحی فرایندهای مربوط به خرید، اسقاط و تعمیرات تجهیزات پزشکی مطابق دستورالعمل های ابلاغی و همچنین طراحی فرم های نگهداشت تجهیزات پزشکی کمک شایانی به یکسان سازی و بهبود فرایند های حاصله در این نرم افزار داشته است. لازم به ذکر است این نرم افزار قابلیت دسترسی پرسنل بخش را به برخی اطلاعات از جمله شناسنامه تجهیزات پزشکی موجود در بخش و همچنین فرم‌های درخواست تعمیرات و... را نیز فراهم می آورد.
کارگاه آموزشی کاربری نرم افزار پرشیا شبکه روز چهارشنبه 14 مهر ماه 1395 با حضور جمعی از کارشناسان تجهیزات پزشکی ستادی و مراکز تابعه در سالن همایش معاونت درمان برگزار گردید.
بيشتر