اخبار

با مساعدت خیرین استان قزوین سه عدد دستگاه دیالیز به مرکز آموزشی درمانی ولایت اهدا گردید.
مرکز آموزشی درمانی ولایت یکی از مراکز بزرگ درمانی در استان قزوین به حساب می آید که بیماران زیادی از اقصی نقاط استان برای پیگیری مشکلات درمانی خود به این مرکز مراجعه می‌کنند. خوشبختانه با همت خیرین و هدایت مناسب اداره تجهیزات پزشکی 3 عدد دستگاه دیالیز با ارزشی بالغ بر یک میلیارد و 600 میلیون ریال خریداری و در مهر ماه سال جاری در مرکز مذکور نصب و راه اندازی گردید.
با عنایت به اهمیت خدمات دیالیز و با توجه به هزینه های سنگین مالی و روحی برای مراجعه کنندگان محترم، امید است در آینده شاهد همکاری های بیشتری از جانب مردم نوع دوست استان قزوین باشیم. بدیهی است این اقدامات در حوزه بهداشت و درمان به طور قطع آثار و برکات فراوان دنیوی و اخروی برای خیرین را در بر دارد.
 
بيشتر