اخبار

شش تخت به بخش NICU مرکز آموزشی - درمانی کوثر قزوین اضافه شد
به دنبال افزایش آمار مراجعین از اقصی نقاط شهری و روستایی به تنها مرکز تخصصی زنان و زایمان استان قزوین و افزایش سطح خدمات تخصصی ویژه زنان و نوزادان در مرکز آموزشی - درمانی کوثر، با مساعدت اداره تجهیزات پزشکی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، شش تخت به مجموعه تخت های بخش NICU این مرکز افزوده شد.
مهندس رضا ربیعی، رییس اداره تجهیزات پزشکی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ضمن اعلام این خبر در تکمیل آن، گفت: به منظور تجهیز و تکمیل تخت های  NICUجدید مرکز کوثر، هفت دستگاه مانیتورینگ علائم حیاتی، یک دستگاه مانیتورینگ سانترال، دو دستگاه اوکسی بلندر (مخلوط کننده اکسیژن و هوا)، یک پروب سونوگرافی و همچنین یک عدد تشک مواج به همراه ترالی اورژانس به ارزشی بالغ بر یک میلیارد و 350‌ میلیون‌ ریال خریداری و به منظور بهره­برداری و افزایش سطح خدمت رسانی به بیماران، تحویل مرکز آموزشی - درمانی کوثر شد.
گفتنی است تخت های  NICUبه منظور مراقبت های ویژه نوزادان نارس و یا نوزادان نیازمند مراقبت های تخصصی است که با تجهیز این شش تخت، بخش NICU مرکز آموزشی - درمانی کوثر دارای 15 تخت فعال شد.
 
بيشتر