اخبار

ماهانه 358 بیمار، در استان قزوین دیالیز می شوند

بر اساس آماری که به صورت ماهانه توسط مراکز آموزشی ـ درمانی و بیمارستان های استان قزوین به واحد بیماری های خاص حوزه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین ارائه می شود؛ در پایان آذر سال 1392 تعداد 358 بیمار، از خدمات دستگاه های دیالیز این استان استفاده کرده اند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، این بیماران با 61 دستگاه دیالیز و در سه شیفت کاری، در مجموع سه هزار و 521 بار دیالیز شده اند و برای تصفیه خون آنان، سه هزار و 583 صافی مصرف شده است. کار خدمات دهی به این بیماران را 11 پزشک به همراه 33 پرستار بر عهده داشته است که 21 بیمار به صورت مهمان دیالیز شده اند و بیماران جدید نیز 14 نفر می باشند.

مقایسه آمار بیماران دیالیزی استان قزوین در پایان آذر سال گذشته که 315 نفر می باشد با آمار کنونی که 43 نفر افزایش داشته است، حکایت از رشد حدود 13 درصدی دارد.

گفتنی است، دیالیز، عملیاتی است که جایگزین بسیاری از وظایف و مسوولیت های طبیعی کلیه ها می شود و در فرایند چهار ساعته آن، خون بیمار از مواد زاید تصفیه می شود.                   

بيشتر