اخبار

اقدامات دانشگاه برای پیشگیری و کنترل دیابت

نشست کمیته دانشگاهی برنامه کشوری پیشگیری و کنترل دیابت به ریاست دکتر زینالو رئیس دانشگاه و با شرکت کارشناسان مرتبط حوزه های بهداشت و درمان، روز 17 اسفند 1392 در دفتر رئیس دانشگاه  برگزار شد.

در این نشست که با تلاوت قرآن کریم آغاز شد، ابتدا دکتر عبدا.. کشاورز مدیر درمان، گزارشی از پیشرفت این برنامه و همچنین مشکلات و انتظارات در حوزه درمان را ارائه کرد. سپس دکتر زینالو رئیس دانشگاه با اشاره به آموزش همگانی و جلب مشارکت مردم برای تداوم این برنامه، بر لزوم ایثار و عزم همگانی برای کنترل و درمان بیماری دیابت تاکید کرد.

در ادامه، ناجی کارشناس برنامه دیابت حوزه معاونت بهداشتی گزارش فعالیت این حوزه را ارائه کرد و پس از آن، شرکت کنندگان درباره راهکارهای ارتقا و پیشبرد برنامه و نیز رفع مشکلات موجود، بحث و تبادل نظر کردند.

پیگیری تخصیص منابع مالی، تهیه نرم افزار سطوح یک و دو و فراهم آوردن امکانات و تجهیزات تخصصی برای ارتقا برنامه، از جمله مصوبه­های این نشست بود.

گفتنی است، با توجه به تغییر روند اپیدمولوژیک بیماری ها به سمت بیماری های مزمن و غیر واگیر از جمله بیماری دیابت و از سوی دیگر دارا بودن رتبه دوم کشوری ابتلا به این بیماری در استان، دانشگاه به صورت داوطلبانه، اجرای برنامه کشوری پیشگیری و کنترل دیابت را از اواخر سال 1390 آغاز کرده است
بيشتر